NV0064

NV0064

Сериски Код: NV 0064

Надворешна масивна врата од меранти дрво на бела боја со надсветло, достапна во чам и даб дрво.